Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS