Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Zápis na birmovku

Zápis záujemcov o sviatosť birmovania

—>  viac informácií

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania - potvrdenie náboženskej dospelosti

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS