Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Katechéti

V súčasnosti v našej farnosti službu katechétu vykonávajú:

  • Mgr. Antónia Dubovická
  • Mgr. Zuzana Mačejková – vyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Klubina, 1. stupeň
  • Mgr. Lívia Padyšákovávyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Stará Bystrica, 1. stupeň
  • Mgr. Anna Pitlová
  • Mgr. Paulína Lernerovávyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Stará Bystrica, 2. stupeň
  • Mgr. Ing. Eliška Ševecovávyučuje náboženstvo na ZŠsMŠ Stará Bystrica, 2. stupeň

Služba katechétu

„Katechéta je laik, ktorý je špeciálne poverený cirkvou, aby v súlade s miestnymi potrebami, pomáhal druhým spoznať Krista, milovať ho a nasledovať ho s veriacimi, ako i tými, ktorí ho doposiaľ nepoznajú." (Kongregácia pre evanjelizáciu národov)

Katechéta alebo katechétka je učiteľ resp. učiteľka náboženstva alebo ten, kto pripravuje a vedie katechézy pre deti či dospelých v Cirkvi alebo pripravuje katechumenov na krst. Je to laik, ktorý má príslušné poverenie od miestneho ordinára, teda diecézneho biskupa – tzv. kánonickú misiu.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS