Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Dobrá novina mení môj život...
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

eRko >> Dobrá novina mení môj život...

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS