Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Naživo

Živé vysielanie z farského kostola. 

Bolo v prevádzke v čase pandémie počas nemožnosti sláviť verejné bohoslužby.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS