Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Kurzy prípravy na manželstvo

Príprava na manželstvo  (Kurzy prípravy na manželstvo)

Uzavretie manželstva

Informácie k uzavretiu kánonického manželstva

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS