Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Poriadok bohoslužieb

 

Sväté omše:

 

Farský kostol
sv. Michala Archanjela

Kaplnka Božieho milosrdenstva
v Klubine

Nedeľa

8:00

10:30

9:15

Pondelok

17:15

 

Utorok

17:15

 

Streda

6:30

 

Štvrtok

17:15

 

Piatok

17:15  1)

 

Sobota

8:00

 

1) v prvý piatok mesiaca o 17:00

V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.

Zmeny v danom týždni sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

Počas letných prázdnin platí prázdninový poriadok bohoslužieb.

 

Spovedanie:

- v pracovné dni 1/2 hodiny pred sv. omšou

- v nedeľu od 7:15 do 7:45 s uprednotnením starých a chorých, ktorí nemôžu prísť cez týždeň, a naliehavé prípady

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS