Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Osemnásta nedeľa – 1. augusta 2021

 

 

 1. Dnešná nedeľa je v našej farnosti dňom výročnej celodennej poklony.
  15:30 h. bude spoločná poklona, vešpery a požehnanie.

 2. Zajtra (2. augusta) môžeme pri splnení podmienok získať tzv. porciunkulové odpustky (potrebné splniť: nábožná návšteva farského, katedrálneho alebo františkánskeho kostola, modlitba Otče náš a Verím v Boha a ostatné podmienky).

 1. Sväté omše v tomto týždni:
  ♦ pondelok a streda – 7:30 h.;  ♦ utorok, štvrtok a piatok – 19:00 h.
  sobotná omša s platnosťou na nedeľu bude o 18:30 h.

 2. Prvý piatok – sv. omša aj v Klubine o 17:00 h.

 3. Spovedanie k prvému piatku:
  pred sv. omšami; utorok a štvrtok od 17. h.; Klubina – dnes po sv. omši, piatok od 16. h.

 4. Chorých navštívim v pondelok dopoludnia.

 5. Prvá sobota: fatimská pobožnosť o 17:30 h.

 6. Organizátori pozývajú ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne 15. septembra 2021. Registrácia na webe (dobrovolnicipapez.abuba.sk).

 7. Máme k dispozícii novú knižku Mesiac k úcty sv. Jozefa s mesačnou pobožnosťou a rôznymi modlitbami; z kľakátka pri sv. Jozefovi si môžete vziať doplnené litánie a ruženec k svätému Jozefovi s vysvetlením. Pre chorých časopis Rodina Nepoškvrnenej.

 

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

Osemnásta nedeľa
v Cezročnom období

 

Výročná farská poklona

Prvá nedeľa

17:00

† Mária, Anton a Peter  [56]

Nedeľa

1. 8.

  8:00  

  9:15 Klu

za farníkov

† rod. Helena a Alojz Fojtík, st. rod.

Pondelok

 

  7:30

poďakovanie za 50 r. života – Pavol

Utorok

 

19:00

† Emil Masnica (1. výr.)

Streda

Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza
Spomienka

  7:30

† Ján Baričiak  [84]

Štvrtok

 

Prvý štvrtok
Adorácia:  od 18:00

19:00

za zdravie a B. pomoc – Katarína, Milan, Adam, Kristína  [86]

Piatok

Premenenie Pána
Sviatok

Prvý piatok

17:00 Klu

19:00

poďakovanie za 90 r. života – Mária Plaštiaková

/

Sobota

 

Prvá sobota
Fatimská pobožnosť:  17:30

13:30

15:00

/sobášna/

/sobášna/

Devätnásta nedeľa
v Cezročnom období

18:30

za farníkov

Nedeľa

8. 8.

  8:00  

  9:15 Klu

† Agáta Tomčalová (1. výr.)

† Marta Tomčiaková (1. výr.) 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS