Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - 1. s. comm 2018
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Minulosť >> 1. s. comm 2018

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS