Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Súčasnosť
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Súčasnosť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS