Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Pozdrav od Mons. Mariana Šurába (hody 2020)

Náš bývalý pán farár, vsdp. kanonik, Mons. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. nám k našim hodom poslal tento pozdrav:

 

Milí Starobystričania,

chcem poďakovať p. farárovi za pozvanie na vaše hody. Žiaľ, z epidemiologických dôvodov sa nestretneme vo vašom peknom kostole. Chcem vám preto aspoň takouto formou poblahoželať k dnešnej nedeli, keď si slávnostným spôsobom uctíte vášho patróna, sv. Michala Archanjela. Je to požehnaný deň pre celú farnosť a obec.

Pápež František napísal, že sa už nedá ignorovať, ako sa v posledných desaťročiach prerušilo generačné odovzdávanie kresťanskej viery v katolíckom ľude. Pribúda rodičov, ktorí nedávajú krstiť svoje deti a neučia ich modliť sa (Evangelii gaudium, 70). Verím, že vo vašej farnosti a v rodinách to tak nie je, ale predsa je to posolstvo, nad ktorým sa musíme všetci zamyslieť. Práve farské hody ponúkajú vhodnú príležitosť, aby sa každý opýtal, čo robí a nerobí vo svojich rodinách vo veci odovzdávania viery a osobného svedectva.

Nech vás ochraňuje sv. Michal Archanjel od každého zla na tele a na duši. Ako Božie deti žite zodpovedne svoj život v pravej slobode, ktorá sa prejavuje v tom, že robíte to, čo máte robiť ako kresťania a občania. Spravujte si vlastný osobný a rodinný život tak, aby ste robili dobré meno svojej rodine a farnosti. Neklaňajte sa nikdy ani veciam, ani ľuďom, ale len pravému Bohu.

Srdečne vás všetkých pozdravujem.

Marian Šuráb

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS