Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Pohreb v čase koronavírusu

Opatrenia  (aktualizované)

 

Pohrebné obrady sa konajú na jednom mieste, pri hrobe, pri dodržaní pravidiel ochrany seba a iných: rúško na tvári (všetci, správne nasadené); odstupy 2 metre od iných osôb. Počas platnosti zákazu vychádzania len za účasti najbližších príbuzných podľa platných obmedzení.

Pohrebná svätá omša sa slávi v čase a spôsobom podľa dohody s príbuznými pri zachovaní platných obmedzení.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS