Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Nedeľa Božieho slova

 

—> Domáca liturgia prejavenia úcty k Biblii  [pdf]

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS