Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Senkov 2020
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Súčasnosť >> Senkov 2020

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS