Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Rodina 2018
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Minulosť >> Rodina 2018

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS