Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Deň rodiny 2019
Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Minulosť >> Deň rodiny 2019

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS