Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza
Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS