Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Ohlášky pred sobášom na rok 2014

Udalosť sobáša sa dotýka celej farnosti, nielen úzkej rodiny snúbencov. Preto Cirkev už od svojho počiatku ctí sviatosť manželstva a ohláškami pripomína, že modlitba za nové manželské zväzky, t.j. modlitba za snúbencov je súčasťou nášho farského života.

Obrad krstu

Tu nájdete poučenie o krste. 

OBRAD KRSTU A VYSVETLENIE

Krst

V sobotu 10. marca sme pokrstili nového farníka. Je ním Radoslav Pitek, ktorý býva s rodičmi v Klubine. Srdečne Ťa vítame medzi nami :)

Birmovka

Sviatosť birmovania - potvrdenie náboženskej dospelosti

Krst

Pravidlá pri posudzovaní žiadosti o krst dieťaťa

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS