Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Súčasnosť
Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Súčasnosť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS