Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Zvony

Vo veži Kostola sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici sa nachádzajú 3 zvony.

...

Veľký zvon („Michal“) má priemer 80 cm, váži 310 kg a je ladený v tóne H. Je na ňom reliéf sv. Michala Archanjela.

Malý zvon („Vendelín“) má priemer 47 cm, váži 75 kg a znie v tóne Gis. Je na ňom reliéf sv. Vendelína s palicou a korunou kľačiaceho pred kaplnkou Panny Márie v poli (sv. Vendelín, patrón roľníkov a pastierov, bol podľa tradície synom škótskeho kráľa).

Oba tieto zvony sú rovnakého dáta a od toho istého zvonolejára, preto majú rovnaký kruhopis v strede: „POVSTAL SOM Z DOBROVOLNÝCH OBETY FÁRNIKOV STARO-BYSTRICKÝCH R. 1923“, ako aj dolný kruhopis: „SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVĚ.“

Stredný zvon („Mária“) je starší, má priemer 65 cm, váži cca 200 kg. Je na ňom reliéf Sedembolestnej Panny Márie s nápisom „St. MARIA ora pro nobis.“ a kruhopisom „GEGOSSEN V. GEB. GÖSSNER IN WIEN. 1888.“

 

V roku 2019 prebehla generálna oprava zvonov a automatiky (ukončená 8.8.2019). Generálnu opravu previedla firma Rduch z Poľska (www.rduch.pl).

Doteraz používané rotačné motory, zabezpečujúce pohon zvonov, boli nahradené lineárnymi motormi, ktoré sa k zvonom správajú šetrnejšie, zabezpečujú tichší a jemnejší pohon zvonov, viac sa približujúci ručnému zvoneniu.

Zvony dostali nové srdcia, vyrobené z mäkšieho materiálu než doterajšie, ktoré spôsobovali vytĺkanie zvonov. Nové srdcia z mäkkej ocele (špeciálna ušľachtilá oceľ) zvony nepoškodzujú, zvyšujú ich životnosť, prinášajú jemnejší, čistý zvuk zvona; po opotrebovaní sa môžu vymeniť.

Boli doinštalované aj 2 kladivká na malý a veľký zvon, ktoré odbíjajú presný čas:

  • ¼ hodiny – 1 úder na malý zvon;
  • ½ hodiny – 2 údery na malý zvon;
  • ¾ hodiny – 3 údery na malý zvon;
  • celá hodina – 4 údery na malý zvon + údery na veľký zvon podľa danej hodiny (1–12).
  • Hodiny budú odbíjať čas od 6:00 do 22:00 hod.

Pohon zvonov i odbíjanie je ovládané automatikou. Ručne sa dá ovládať zo sakristie kostola alebo aj diaľkovým ovládačom.

 

Zvonenie je v súčasnosti naprogramované nasledovne:

  • Každý deň stredný zvon pozýva k modlitbe Anjel Pána o 6:00, 12:00 a 18:00 h.
  • Pol hodiny pred každou sv. omšou nám veľký zvon oznamuje slávenie omše. V nedeľu a prikázané sviatky však znejú všetky zvony.
  • V nedeľu  a prikázané sviatky sa však ešte rozozvučia všetky zvony 5 min. pred začiatkom slávenia sv. omše.
  • Úmrtie farníka nám oznamuje malý zvon (umieráčik): pri úmrtí muža zvoní 3x, pri úmrtí ženy 2x, potom znejú všetky zvony. Následne až do pohrebu zvonia všetky zvony každý deň o 9:00 a 15:00 hod. Vďaka ovládaniu na diaľku budeme môcť zvoniť pri procesii s rakvou z domu rozlúčky ku hrobu i kratúčko pri uložení do hrobu.
  • Zvony i odbíjanie hodín budú vypnuté vo Veľkom týždni od tzv. „zaviazania zvonov“ pri omši na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok až do ich „rozviazania“ pri Veľkonočnej vigílii. (Podobne v tomto čase neznejú ani iné zvony vo farnosti.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS