Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Zvony

Vo veži Kostola sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici sa nachádzajú 3 zvony.

...

Veľký zvon („Michal“) má priemer 80 cm, váži 310 kg a je ladený v tóne H. Je na ňom reliéf sv. Michala Archanjela.

Malý zvon („Vendelín“) má priemer 47 cm, váži 75 kg a znie v tóne Gis. Je na ňom reliéf sv. Vendelína s palicou a korunou kľačiaceho pred kaplnkou Panny Márie v poli (sv. Vendelín, patrón roľníkov a pastierov, bol podľa tradície synom škótskeho kráľa).

Oba tieto zvony sú rovnakého dáta a od toho istého zvonolejára, preto majú rovnaký kruhopis v strede: „POVSTAL SOM Z DOBROVOLNÝCH OBETY FÁRNIKOV STARO-BYSTRICKÝCH R. 1923“, ako aj dolný kruhopis: „SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVĚ.“

Stredný zvon („Mária“) je starší, má priemer 65 cm, váži cca 200 kg. Je na ňom reliéf Sedembolestnej Panny Márie s nápisom „St. MARIA ora pro nobis.“ a kruhopisom „GEGOSSEN V. GEB. GÖSSNER IN WIEN. 1888.“

 

V roku 2019 prebehla generálna oprava zvonov a automatiky (ukončená 8.8.2019). Generálnu opravu previedla firma Rduch z Poľska (www.rduch.pl).

Doteraz používané rotačné motory, zabezpečujúce pohon zvonov, boli nahradené lineárnymi motormi, ktoré sa k zvonom správajú šetrnejšie, zabezpečujú tichší a jemnejší pohon zvonov, viac sa približujúci ručnému zvoneniu.

Zvony dostali nové srdcia, vyrobené z mäkšieho materiálu než doterajšie, ktoré spôsobovali vytĺkanie zvonov. Nové srdcia z mäkkej ocele (špeciálna ušľachtilá oceľ) zvony nepoškodzujú, zvyšujú ich životnosť, prinášajú jemnejší, čistý zvuk zvona; po opotrebovaní sa môžu vymeniť.

Boli doinštalované aj 2 kladivká na malý a veľký zvon, ktoré odbíjajú presný čas:

  • ¼ hodiny – 1 úder na malý zvon;
  • ½ hodiny – 2 údery na malý zvon;
  • ¾ hodiny – 3 údery na malý zvon;
  • celá hodina – 4 údery na malý zvon + údery na veľký zvon podľa danej hodiny (1–12).
  • Hodiny budú odbíjať čas od 6:00 do 22:00 hod.

Pohon zvonov i odbíjanie je ovládané automatikou. Ručne sa dá ovládať zo sakristie kostola alebo aj diaľkovým ovládačom.

 

Zvonenie je v súčasnosti naprogramované nasledovne:

  • Každý deň stredný zvon pozýva k modlitbe Anjel Pána o 6:00, 12:00 a 18:00 h.
  • Pol hodiny pred každou sv. omšou nám veľký zvon oznamuje slávenie omše. V nedeľu a prikázané sviatky však znejú všetky zvony.
  • Úmrtie farníka nám oznamuje malý zvon (umieráčik): pri úmrtí muža zvoní 3x, pri úmrtí ženy 2x, potom znejú všetky zvony. Následne až do pohrebu zvonia všetky zvony každý deň o 9:00 a 15:00 hod. Vďaka ovládaniu na diaľku budeme môcť zvoniť pri procesii s rakvou z domu rozlúčky ku hrobu i kratúčko pri uložení do hrobu.
  • Zvony i odbíjanie hodín budú vypnuté vo Veľkom týždni od tzv. „zaviazania zvonov“ pri omši na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok až do ich „rozviazania“ pri Veľkonočnej vigílii. (Podobne v tomto čase neznejú ani iné zvony vo farnosti.)

 

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS