Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Zvláštna modlitba jedného z dnešných detí

Každý deň sa modlíme, ale táto modlitba je niečím zvláštna. Ak vás zaujala, tak napíšte svoj komentár na emailovú adresu: websbfara@gmail.com

 

V istý večer dieťa svoju modlitbu zakončilo takto:

„Drahý Ježišu, dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec. Dovoľ mi stať sa televízorom. Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás. Mať špeciálne miesto úplne pre seba a zhromažďovať okolo seba celú rodinu. Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím, byť v centre pozornosti... byť vypočutý všetkými bez prerušovania. Chcel by som, aby sa o mňa starali tak, ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo pokazí. Chcel by som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce, aj keď je unavený. A  aby ma moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná. A aby moji bratia zanechávali loptu, lebo chcú byť so mnou a aby som mohol rozosmievať všetkých, aj nechtiac. Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko, aby so mnou boli aspoň chvíľku. Ježišu, neprosím Ťa o veľa. Dobrú noc, Pane...

 

Julia Szwarc

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS