Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Vznik ZZM; požehnanie a odovzdanie kaplniek PNPMZM

Nedeľa 16. októbra 2022


16. október 2022 bol a zostane pre nás významným a pamätným dňom.

V túto nádhernú októbrovú nedeľu sme prežívali veľkú radosť zo založenia Združenia Zázračnej medaily (ZZM) v našej farnosti. Zavítal k nám páter Jozef Noga, CM (vincentín), ktorý nám počas slávnostnej svätej omše požehnal štyri kaplnky Panny Márie. Po modlitbe prijatia ich odovzdal prvým rodinám, ktoré ju s láskou a úprimnou radosťou prijali.

Až po slávení sme si uvedomili jeden zaujímavý detail: Ako vidno na fotografiách, všetky 4 kaplnky prijali otcovia rodín. Toto nebolo pripravované, otcovia tak urobili spontánne. Otec – ako ten silný (kaplnka nie je úplne ľahká), ako hlava rodiny, ako ten ktorý si uvedomuje a týmto gestom dáva najavo, že je zodpovedný za svoju rodinu. Toto malé, spontánne, ale úprimné gesto nás vedie k zamysleniu sa nad tým, aký dôležitý je otec v rodine a aké je dôležité, aby rodina bola pospolu.

Od tohoto dňa putujú kaplnky v týždňových intervaloch medzi rodinami našej farnosti, rozdelenými do 4 skupín, v rámci Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily (PNPMZM), do ktorej sa prihlásilo doteraz 80 rodín.

Máme nádej, že táto iniciatíva prinesie hojnosť Božích milostí a požehnania zúčastneným rodinám i celej farnosti.

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Výročie založenia ZZM v našej farnosti si budeme pripomínať každoročne 16. októbra.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS