Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Výmena farárov v Starej Bystrici

Doterajší pán farár Miroslav Janás bol žilinským biskupom od 1. júla 2019 vymenovaný za farára Farnosti Lednické Rovne.

V našej farnosti pôsobil 10 rokov. Ďakujeme mu za všetko, čo pre naše dobro počas týchto rokov vykonal.

Prajeme mu a v modlitbách vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na novom pôsobisku.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS