Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Výmena farárov v Starej Bystrici

Doterajší pán farár Miroslav Janás bol žilinským biskupom od 1. júla 2019 vymenovaný za farára Farnosti Lednické Rovne.

V našej farnosti pôsobil 10 rokov. Ďakujeme mu za všetko, čo pre naše dobro počas týchto rokov vykonal.

Prajeme mu a v modlitbách vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania na novom pôsobisku.

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS