Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Veľkonočné trojdnie 2023

Slávenie Veľkonočného trojdnia v Starej Bystrici

 

Trojdnie 2023

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS