Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Mapy – trasy

Trasy požehnania          []      

 

—>  Trasa A

 

 

Trasa 1  –  Lány (od ČS nahor)         []

 

Trasa 2  –  Stred nahor (od kostola po ČS)         []

 

Trasa 3  –  Stred nadol (od kostola po kruháč) + Slezákovci          []

 

Trasa 4  –  Salajňa (od kruháča po družstvo)           []

 

Trasa 5  –  Salajňa 2 (od družstva nadol)           []

 

Trasa 6  –  Klubina (od St. Bystrice nadol)          []

 

 

Trasa 6B  –  Klubina (zač. od kaplnky; od St. Bystrice nadol)          []

 

— ♦ —

 

Trasa A         []

 

Trasa A1         []Trasa B         []

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS