Farnosť Stará Bystrica
Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou urobiť.
sv. Augustín

Spovedanie v čase koronavírusu

Obmedzenia  (aktualizované)

 

  • Spovedá sa počas týždňa pred svätými omšami, príp. v dohodnutom termíne.
  • O spoveď môžete požiadať aj príležitostne, alebo telefonicky či mailom.
  • Spovedá sa prednostne na otvorenom priestranstve vedľa kostola, pri nepriaznivom počasí na vhodnom mieste v kostole (nie v spovednici).
  • Treba dodrižavať pravidlá ochrany (rúško, dostatočný odstup).

 

  • V prípade, že nie je možné sa vyspovedať, odporúča sa vzbudenie dokonalej ľútosti.
  • Každý, kto potrebuje (zvlášť chorí, starkí a osamelí), môže naďalej využiť aj telefonický rozhovor s kňazom (samozrejme nie na spoveď).

 

Viac o tom, ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi, a veciach s tým súvisiacich si môžete prečítať tento —> článok.

—> vysvetlenie od pápeža

—> vysvetlenie foriem spovede

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS