Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Spovedanie v čase koronavírusu

Obmedzenia  (aktualizované)

 

  • O spoveď môžete požiadať individuálne (napr. telefonicky).
  • Spovedá sa buď na otvorenom priestranstve vedľa kostola, pri nepriaznivom počasí na vhodnom mieste v kostole (nie v spovednici).
  • Treba dodržiavať pravidlá ochrany (rúško, odstup).
  • Dbať, aby sa v kostole nezhromažďovalo veľa osôb.
  • Pri sv. spovedi môžete požiadať aj o sväté prijímanie.

 

  • V prípade, že nie je možné sa vyspovedať, odporúča sa vzbudenie dokonalej ľútosti.
  • Každý, kto potrebuje (zvlášť chorí, starkí a osamelí), môže naďalej využiť aj telefonický rozhovor s kňazom (samozrejme nie na spoveď).

 

Viac o tom, ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď by nebola možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi, a veciach s tým súvisiacich si môžete prečítať tento —> článok.

—> vysvetlenie od pápeža

—> vysvetlenie foriem spovede

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS