Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Senkov 2021

Nedeľa 19. septembra 2021

 

Svätá omša pri Kríži vďaky sa uskutočnila v nedeľu 19. septembra 2021 o 10:30 h. Hlúčik pútnikov sa zišiel pri kostole o 9:40, odkiaľ putovali do Senkova, modliac sa bolestný ruženec.

Trochu sychravé, ale Bohom požehnané počasie možno odradilo viacerých; avšak tí, ktorí sa púte a svätej omše zúčastnili, určite nebanujú – vedia, že z vďačnosti voči Pánu Bohu za jeho dary je hodno priniesť aj nejakú obetu...

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS