Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Rodiny, dielne pravej ľudskosti

Modlitbový úmysel pápeža na august 2019

Pápež František v auguste pozýva modliť sa za rodiny a starať sa o ne.

Rodiny sú podľa Svätého Otca tým najlepším dedičstvom pre budúcnosť, a tak vyzýva modliť sa „za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej ľudskosti.”

 

Viac

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS