Farnosť Stará Bystrica
Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to,
čo je komplikované.
bl. Zdenka Schelingová

Predstavenie ZZM a PNPMZM

V nedeľu 11. septembra 2022 navštívila našu farnosť sestra Gemma Blašková DKL z Vincentskej rodiny. S veľkým zanietením nám – v krátkosti pri všetkých svätých omšiach a obšírnejšie pri stretnutí o 14. hod. vo farskom kostole – predstavila Združenie Zázračnej medaily (ZZM). Cez zjavenia sv. Kataríne Labouré nám priblížila Zázračnú medailu ako dar Panny Márie, ako vzácny dar neba.

Zároveň nám priblížila, ako prebieha podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily (PNPMZM) a veľmi nás oslovila mnohými krásnymi svedectvami o nevšedných zážitkoch s Pannou Máriou putujúcou po rodinách.

Vo farskom kostole aj v kaplnke v Klubine ponechala malé kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré budú putovať po rodinách.

So sestrou Gemmou k nám do farnosti prišla Panna Mária a s Pannou Máriou RADOSŤ. Veríme, že návšteva Panny Márie v domácnostiach nám pomôže viac si uvedomovať jej blízkosť, jej lásku. Veríme, že jej prítomnosť prinesie do našich rodín i osamelým ľuďom POKOJ, RADOSŤ, POVZBUDENIE, POSILU... Sestra Gemma viackrát zopakovala slová: "Panna Mária sa postará..."

S vrúcnou odovzdanosťou zverujeme našej nebeskej Matke toto krásne dielo v našej farnosti. 

 

Viac:  —> https://www.zzm.sk/podomova-navsteva-panny-marie/

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS