Farnosť Stará Bystrica
Ľudský život je vzácny, lebo je darom od Boha;
a keď Boh dáva život, dáva ho navždy.
Ján Pavol II.

Požehnanie - koronavírus 2020

Na začiatku obmedzení z dôvodu šírenia koronavírusu, keď sme sa už nemohli zhromažďovať na slávení bohoslužieb v kostole, po sledovaní sv. omše cez internet prišiel Pán Ježiš medzi nás.

 

V nedeľu 15.3.2020 po svätej omši udelil kňaz eucharistické požehnanie farnosti: prešiel s Eucharistiou v aute po celej farnosti, po všetkých uličkách a požehnával všetkých a všetko.
V čase, keď sme nemali možnosť prijímať Eucharistiu, nech spočinie takýmto spôsobom Božie požehnanie na nás, na našich príbytkoch a na celej farnosti.


Išli sme s Eucharistiou v modrom aute všetkých uličkách od kostola smerom na Lány, potom smer Radôstka, následne Salajňa a potom Klubina.
Na prítomnosť na tom-ktorom mieste sme ohlasovali 2 krátkymi signálmi.  (V Morseovej abecede 2 bodky = "I"  –  Iesus, Isus, Ježiš.)
Žiadne zhromažďovanie, žiadne dotyky. Z auta sa nevychádzalo. Mnohí si v okne zapálili sviečku, čakali na požehnanie v okne, príp. príšli k svojej bránke.
Aby približne vedeli, kde sa nachádza auto, mohli sledovať jeho polohu pomocou internetu.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS