Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Povýšky 2020

Púť ku kaplnke Panny Márie na Povýškoch sa uskutočnila v nedeľu 23. augusta 2020.

 

Púť ku kaplnke Panny Márie bola v nedeľu po sviatku Panny Márie Kráľovnej.Svätá omša pri kaplnke bola o 14:00 h.

V tomto roku sme sa zaobišli bez tradičného občerstvenia; dodržali sme hygienické odporúčania.

 

Púť na Povýšky

V nedeľu – deň Pána, konkrétnejšie 23. Augusta 2020 sa na Klubine konala púť ku kaplnke Panny Márie na Povýškach, ktorá má v obci už dlhoročnú tradíciu. O 13:00 hodine sa pri soche Panny Márie pred Obecným úradom v Klubine stretli vo veľkom počte miestni farníci, ale aj farníci z okolitých dedín, aby pod vedením nášho pána farára spoločne putovali ku kaplnke. Modlitby za priaznivé počasie Pán vyslyšal a tak ľud kráčal slnečným dňom. Celú cestu sprevádzala spoločná modlitba posvätného ruženca. O 14:00 hodine sa začala svätá omša, ktorú celebroval pán farár. Stretnutie spríjemnil aj spev bratov Tomčalovcov zo Starej Bystrice a folklórnej skupiny Svrčinky zo Svrčinovca.

Pán Boh zaplať. Samozrejme Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili či už do prípravy, alebo do obohatenia tohto krásneho a Pánom požehnaného dňa. Ďakujme Pánovi za tento deň a prosme Pannu Máriu, ktorej je kaplnka na Povýškach zasvätená, aby nás na toto posvätné miesto naďalej každoročne viedla. Veď aj svätý Ján Pavol II. povedal: „Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

(A. M.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS