Farnosť Stará Bystrica
Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou urobiť.
sv. Augustín

Pohreb v čase koronavírusu

Opatrenia  (aktualizované)

 

Pohrebné obrady sa konajú na jednom mieste, pri hrobe, s prísnym dodržiavaním pravidiel ochrany seba a iných: rúško na tvári, odstupy 2 metre od iných osôb (s výnimkou členov spoločnej domácnosti).

Hoci ide o bolestné chvíle pre pozostalých, vyhnime sa podávaniu rúk a podobným prejavom sústrasti. Sústrasť a úctu voči zosnulému i voči pozostalej rodine môžeme vhodne prejaviť inými spôsobmi, najmä modlitbou, účasťou na pohrebnej omši a podobne.

Buďme teda aj v tejto veci disciplinovaní, rešpektujme toto dočasné obmedzenie.

Pohrebná svätá omša za zosnulého sa slávi podľa dohody s príbuznými.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS