Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Oslávili sme Zlatú svadbu Magdalény a Antona

Na svätého Martina sme si pripomenuli jubileum naších drahých manželov Hančinových.

Ďakovali sme i prosili. Nielen za jubilantov, ale aj za ich päť detí. Anton a Magdaléna nám dali príležitosť povzbudiť sa, že je možné žiť v láske a svornosti aj päťdesiat rokov. Všetci Vám prajeme do ďalších spoločných rokov Božie požehnanie a milosť. Živio!

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS