Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Oprava zvonov

8. augusta 2019 bola dokončená oprava zvonov vo veži Kostola sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici.

Generálnu opravu pohonu a automatiky zvonov previedla firma Rduch z Poľska (www.rduch.pl).

Doteraz používané rotačné motory, zabezpečujúce pohon zvonov, boli nahradené lineárnymi motormi, ktoré sa k zvonom správajú šetrnejšie, zabezpečujú tichší a jemnejší pohon zvonov, viac sa približujúci ručnému zvoneniu.

Zvony dostali nové srdcia, vyrobené z mäkšieho materiálu než doterajšie, ktoré spôsobovali vytĺkanie zvonov. Nové srdcia z mäkkej ocele (špeciálna ušľachtilá oceľ) zvony nepoškodzujú, zvyšujú ich životnosť, prinášajú jemnejší, čistý zvuk zvona; po opotrebovaní sa môžu vymeniť.

Boli doinštalované aj 2 kladivká na malý a veľký zvon, ktoré budú odbíjať presný čas: a to každú štvťhodinu údermi na malý zvon (1–4x), a tiež celú hodinu ako doteraz údermi na veľký zvon. Hodiny budú odbíjať čas od 6:00 do 22:00 hod.

Pohon zvonov i odbíjanie je ovládané automatikou. Ručne sa dá ovládať zo sakristie kostola alebo aj diaľkovým ovládačom.

O. A. M. D. G. !

Všetko na väčšiu slávu Božiu!

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS