Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Oprava zvonov

8. augusta 2019 bola dokončená oprava zvonov vo veži Kostola sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici.

Generálnu opravu pohonu a automatiky zvonov previedla firma Rduch z Poľska (www.rduch.pl).

Doteraz používané rotačné motory, zabezpečujúce pohon zvonov, boli nahradené lineárnymi motormi, ktoré sa k zvonom správajú šetrnejšie, zabezpečujú tichší a jemnejší pohon zvonov, viac sa približujúci ručnému zvoneniu.

Zvony dostali nové srdcia, vyrobené z mäkšieho materiálu než doterajšie, ktoré spôsobovali vytĺkanie zvonov. Nové srdcia z mäkkej ocele (špeciálna ušľachtilá oceľ) zvony nepoškodzujú, zvyšujú ich životnosť, prinášajú jemnejší, čistý zvuk zvona; po opotrebovaní sa môžu vymeniť.

Boli doinštalované aj 2 kladivká na malý a veľký zvon, ktoré budú odbíjať presný čas: a to každú štvťhodinu údermi na malý zvon (1–4x), a tiež celú hodinu ako doteraz údermi na veľký zvon. Hodiny budú odbíjať čas od 6:00 do 22:00 hod.

Pohon zvonov i odbíjanie je ovládané automatikou. Ručne sa dá ovládať zo sakristie kostola alebo aj diaľkovým ovládačom.

O. A. M. D. G. !

Všetko na väčšiu slávu Božiu!

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS