Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Ohlášky pred sobášom na rok 2014

Udalosť sobáša sa dotýka celej farnosti, nielen úzkej rodiny snúbencov. Preto Cirkev už od svojho počiatku ctí sviatosť manželstva a ohláškami pripomína, že modlitba za nové manželské zväzky, t.j. modlitba za snúbencov je súčasťou nášho farského života.

Sobáš 26.7.2014 o 14.00 hod.

Matúš Ševec, syn Milana a Elišky r. Podmanickej zo Starej Bystrice

Miroslava Králiková, dcéra Ladislava a Anny r. Kublovej zo Starej Bystrice

 

Sobáš 2.8.2014 o 13.30 hod.

Martin Bombiak, syn Cyrila a Oľga r. Kubiritová z Vasiľova 

a Anna Koňušiaková, dcéra Františka a Anny r. Fojtíkovej zo Starej Bystrice

 

Sobáš 2.8.2014 o 15.00 hod.

Peter Boris, syn Viliama a Márie r. Paškovej z Novej Bystrice 

a Katarína Belková, dcéra Jána a Márie r. Škorvagovej zo Starej Bystrice

 

Sobáš 8.8.2014 o 15.00 hod.

Tomáš Kubla, syn  Jána a Ireny r. Kasajovej zo St. Bystrice

a Sabína Janešíková, dcéra Jozefa a Vladimíry r. Muchovej zo St. Bystrice

 

Sobáš 9.8.2014 o 15.00 hod.

Pavol Peťovský, syn  + Jozefa a Anny z Nového Mesta nad Váhom

a Daniela Vráblová, dcéra Milana a Magdalény r. Kotvasíkovej zo St. Bystrice 

 

Sobáš 30.8.2014 o 15.30 hod.

Miroslav Plešivka, syn  Miroslava a Boženy r. Kuricovej zo St. Bystrice

a Ľubomíra Kublová, dcéra Stanislava a Anny r. Gonekovej zo St. Bystrice 

 

Sobáš 6.9.2014 o 14.00 hod.

Róbert Štich, syn  Karola a Jozefy r. Badžgoňovej zo Staškova 

a Gabriela Baníková, dcéra Stanislava a Anny r. Starečkovej zo St. Bystrice 

 

Sobáš 13.9.2014 o 14.00 hod.

Miroslav Dráb, syn  Františka a Anny r. Sihlovcovej zo St. Bystrice

a Pavlína Puzonová, dcéra Jiřiho a Zuzany z Ostravy 

 

Sobáš 27.9.2014 o 14.00 hod.

Miroslav Šadibol, syn  Petra a Heleny r. Štedrákovej z Novej Bystrice

a Kristína Barčáková, dcéra Rudolfa a Viery r. Matejčíkovej zo St. Bystrice 

 

Sobáš 27.9.2014 o 15.00 hod.

Pavol Dubovický, syn  Petra a Emílie r. Vakulovej zo St. Bystrice

a Monika Chlebečková, Petra a Dany r. Turiakovej zo Staškova

 

Sobáš 27.9.2014 o 16.00 hod.

Ján Maluniak, syn  Jána a Anny r. Žovinovej  z Novej Bystrice

a Andrea Poništová, dcéra +Mariána a Márie r. Kolembusovej zo St. Bystrice 

 

Sobáš 25.10.2014 o 15.00 hod.

Peter Kubičina, syn  Petra a Magdalény r. Romaníkovej z Krásna n/K.

a Božena Basarová, dcéra Dušana a Boženy r. Durajovej z Krásna n/K.

 

Sobáš 15.11.2014 o 14.30 hod.

Peter Borovička, syn  Pavla a Viery r. Ďuranovej z Krásna n/K.

a Ivana Dubovická, dcéra Stanislava a Márie r. Poništovej zo St. Bystrice

 

 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS