Farnosť Stará Bystrica
Včerajšok je preč...zajtrajšok ešte nenastal...
máme len dnešok...Tak začnime!
Matka Tereza

Nový mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania

Žilinský biskup ustanovil p. Jána Šimaška za mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania

Dekrétom Biskupského úradu v Žiline č. 606/2019-2, v zmysle kánonov 230 § 3, 910 § 2 a 911 § 2 Kódexu kánonického práva, so zreteľom na potreby Farnosti Stará Bystrica, bol ustanovený do služby mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania pán Ján Šimašek zo Starej Bystrice.

Pán Šimašek bol do tejto vznešenej služby uvedený pri sv. omši na začiatku farskej celodennej poklony, v sobotu 3. augusta 2019 o 15:30 hod.Pri tomto obrade sme mali príležitosť poučiť sa o pastorálnom zmysle tejto výsady a poverenia.

Naša farnosť má teda v súčasnosti dvoch mimoriadnych rozdávateľov svätého príjimania, ktorí budú svoju službu vykonávať najmä pri svätých omšiach v nedeľu a sviatok, keď pristupuje k svätému prijímaniu viac ľudí; môžu tiež rozdať sväté prijímanie v prípade neprítomnosti kňaza vo farnosti a tiež priniesť sväté prijímanie chorým, ktorí nemôžu prísť do kostola.

 

Pozri aj:  Služobníci / Rozdávatelia Eucharistie

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS