Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Novinky

Dávam do pozornosti oddelenie Miništranti a Birmovanci, nájdete podnetné čítanie :)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS