Farnosť Stará Bystrica
Ľudský život je vzácny, lebo je darom od Boha;
a keď Boh dáva život, dáva ho navždy.
Ján Pavol II.

Modlitba lektora

 

Všemohúci Bože,
ty si ma pozval k službe lektora,
požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma
a svojím životom svedčil(a) o tom,
čo ústami prednášam.
Amen.

alebo:

Všemohúci Bože,
ty si ma prijal do služby lektora,
požehnaj ma,
aby som jasne čítal(a) slová Svätého písma
a podľa nich aj žil(a).
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Všemohúci Bože,
ty si ma pozval k službe lektora,
požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma
a svojím životom svedčil(a) o tom,
čo ústami prednášam.
Amen.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS