Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Miništrantský sľub

Na sviatok Jána Bosca sme po niekoľkomesačnej príprave zložili miništratský sľub. Zaviazali sme sa urobiť aspoň jeden dobrý skutok denne:)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS