Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Liturgické oblečenie kňaza

Humerál 


Oblieka si ho kňaz na ramená a okolo krku pod albu. Ak je alba pri krku upravená, humerál sa nemusí používať.

Štóla 


Je znakom kňazskej služby. Nosí ju diakon, kňaz a biskup. Je to stuha, pás látky, ktorý splýva diakonovi z ľavého ramena na pravý bok, kňazovi a biskupovi splýva cez obe ramená dole.

Ornát 


Vrchný liturgický odev kňaza a biskupa, ktorý nosia pri svätej omši.

Superpelícia 


Biela košeľa so širokými rukávmi a hranatým výrezom okolo krku.

Cingulum 


Povraz alebo pás, ktorým sa podväzuje, alebo prepáše alba okolo pásu.

Alba 


Dlhá biela tunika, ktorá siaha po členky.

Reverenda (klerika) 


Čierny odev siahajúci až po členky.

Habit 


Rehoľný odev. Každá rehoľa má svoj typický odev.

Dalmatika 


Liturgický odev diakona pri svätej omši. Podobá sa ornátu, ale má rukávy.

Rocheta 


Košeľa so širokými rukávmi bez hranatého výrezu, pri krku stiahnutá.

Pluviál 


Dlhý ozdobný plášť, niekedy s kapucňou. Môže sa používať pri procesiách, sprievodoch, požehnaniach a rôznych obradoch.

Vélum na požehnanie 


Široký ozdobný pruh látky, ktorý zakrýva ramená a ruky kňaza pri požehnaní Najsvätejšou sviatosťou.

Biret 


Hranatá pokrývka hlavy s troma výstupkami a strapcom. Kňaz používa čierny, biskup fialový a kardinál červený, bez strapca.

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS