Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Kríž v sedle Korcháň

V minulosti viedla cesta zo Starej Bystrice do Kysuckého Nového Mesta cez sedlo Korcháň na rozhraní našej obce a Lodna. Vznik kríža na Korcháni sa spája s tragickou udalosťou, keď jeden zo zbojníkov na tomto mieste zavraždil a olúpil gazdu, vracajúceho sa z jarmoku v Kysuckom Novom Meste. Zbojník dal neskôr na mieste, kde si „zahlanel“ dušu, postaviť kríž. Vo výročný deň jeho násilného činu ho ľudia našli pri tomto kríži mŕtveho.

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS