Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Kríž v sedle Korcháň

V minulosti viedla cesta zo Starej Bystrice do Kysuckého Nového Mesta cez sedlo Korcháň na rozhraní našej obce a Lodna. Vznik kríža na Korcháni sa spája s tragickou udalosťou, keď jeden zo zbojníkov na tomto mieste zavraždil a olúpil gazdu, vracajúceho sa z jarmoku v Kysuckom Novom Meste. Zbojník dal neskôr na mieste, kde si „zahlanel“ dušu, postaviť kríž. Vo výročný deň jeho násilného činu ho ľudia našli pri tomto kríži mŕtveho.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS