Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Kostolníci

V súčasnosti v našej farnosti službu kostolníka vykonávajú:

  • Ondrej Stolárik – vo farskom kostole v Starej Bystrici
  • Janka Škorvagová – v kaplnke v Klubine
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS