Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Kostolníci

V súčasnosti v našej farnosti službu kostolníka vykonávajú:

  • Ondrej Stolárik – vo farskom kostole
  • Janka Škorvagová – v kaplnke v Klubine
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS