Farnosť Stará Bystrica
Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to,
čo je komplikované.
bl. Zdenka Schelingová

Svätí a sviatky v našom kostole

Ktorých svätých máme a ktoré sviatky slávime v Kostole sv. Michala Archanjela

...

 

Deň v roku

Svätý / sviatok

Umiestnenie

4.2.

sv. Veronika

na 6. zast. krížovej cesty

11.2.

Panna Mária Lurdská

socha naľavo od presbytéria

19.3.

sv. Jozef

socha na bočnom oltári vpravo

13.5.

bl. Imelda (relikvia)

v relikviári

ne.

Božie milosrdenstvo

obraz nad vchodom do sakristie

pia.

Božské srdce Ježišovo

socha napravo od presbytéria;
obraz na stene vpravo

so.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

obraz na stene vľavo

13.6.

sv. Anton Paduánsky

socha na podstavci vľavo

21.6.

sv. Alojz Gonzága (relikvia)

v relikviári

27.6.

sv. Ladislav, uhor. kráľ

socha napravo od hlavného olt. obrazu

27.6.

Panna Mária ustavičnej pomoci

obraz v bočnej kaplnke

29.6.

sv. Peter a Pavol

na víťaznom oblúku vľavo vyššie

5.7.

sv. Cyril a Metod

na víťaznom oblúku vľavo dole;
plastika na ambone

17.7.

sv. Andrej Svorad a Beňadik

na 4. klenbe v lodi

22.7.

sv. Mária Magdaléna

na obraze Piety v kaplnke

16.8.

sv. Štefan, uhor. kráľ

socha naľavo od hlavného olt. obrazu

28.8.

sv. Augustín

socha na hlavnom oltári hore, 1. zľava

31.8.

sv. Nikodém

na 13. zast. krížovej cesty

31.8.

sv. Jozef z Arimatey

na 13. zast. krížovej cesty

3.9.

sv. Gregor Veľký

socha na hlavnom oltári hore, 2. zľava

4.9.

sv. Mojžiš

na víťaznom oblúku vpravo vyššie

15.9.

Sedembolestná Panna Mária

na obraze v bočnej kaplnke

29.9.

sv. Michal Archanjel

na hlavnom oltárnom obraze

30.9.

sv. Hieronym

socha na hlavnom oltári hore, 2. sprava

1.10.

sv. Terézia z Lisieux

na bočnom oltári vľavo

2.10.

sv. anjeli strážcovia

všade...

2.10.

výročie posviacky chrámu

konsekračné kríže po obvode

9.10.

sv. Abrahám

na víťaznom oblúku vpravo dole

21.10.

sv. Vendelín

socha na podstavci vpravo

4.11.

sv. Karol Boromejský (relikvia)

v relikviári

22.11.

sv. Cecília

na klenbe nad organom

7.12.

sv. Ambróz (aj relikvia)

socha na hlavnom oltári hore, 1. sprava;
relikvia v relikviári

27.12.

sv. Ján apoštol

na obraze Piety v kaplnke

29.12.

sv. Dávid

na víťaznom oblúku vpravo vyššie

 

11 apoštolov

plastika na obetnom stole

 

4 evanjelisti

na kazateľnici; na 3. klenbe v lodi