Farnosť Stará Bystrica
Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to,
čo je komplikované.
bl. Zdenka Schelingová

Anjeli v našom kostole

Keďže máme „anjelský kostol“ (hlavným patrónom je sv. Michal Archanjel), jeho interiér bol bohato vyzdobený postavami anjelov.

...

 

Postavy anjelov nájdeme na rozličných miestach, v rozličných veľkostiach. 

Ak ich pozorne vyhľadáme a spočítame, dostaneme sa k zaujímavým počtom:

 

 • na hlavnom oltárnom obraze
  (sv. Michal a 4 maličkí anjeli)

5

 • maľby po bokoch svätostánku (s nápisom „Sanctus“)

4

 • na vrchole oltára, po bokoch svätých otcov, sochy
  (s nápisom „Sanctus“)

2

 • na klenbe vo svätyni  (1 držiaci Eucharistiu, 4 adorujúci)

5

 • na víťaznom oblúku
  (naľavo 2 väčší + 2 menší + 2 menší + 1menší; napravo 3menší + 2menší + 2 väčší + 1 väčší)

15

 • na klenbe – obraz Sv. rodiny
  (3 hrajúci na hudobné nástroje, 4 hrajúci sa s Ježiškom)

7

 • na klenbe v strede

4

 • na klenbe nad organom – obraz sv. Cecílie

3

 • na stene za organom – hrajúci na trúby

4

Spolu:

49

Ak prirátame anjelov v bočnej kaplnke a v sakristii:

 

 • na obraze Panny Márie ustavičnej pomoci, v kaplnke

2

 • v sakristii, adorujúci

2

Spolu:

53

Ak by sme prirátali aj „anjelov“, ktorí sú vlastne symbolom človeka:

 

 • pod menzou – symbol sv. Matúša

1

 • na kazateľnici – atribút sv. Matúša

1

 • na klenbe v strede – atribút sv. Matúša

1

Spolu:

56


 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS