Farnosť Stará Bystrica
Ľudský život je vzácny, lebo je darom od Boha;
a keď Boh dáva život, dáva ho navždy.
Ján Pavol II.

Koronavírus - obmedzenia a informácie

 • Pre slávenie verejných bohoslužieb zatiaľ platia určité obmedzenia
 • Dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši je zrušený od 17. 6. 2020.
  V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
 • Opatrenia, platné v našej farnosti, sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku

 

 

Pravidlá pre pobyt v kostole a pri slávení svätej omše od 17. 6. 2020:

 

 • Pri hlavnom vchode do kostola je umiestnené upozornenie na platné opatrenia.
 • Do kostola majú zakázaný vstup osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)!
 • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • V laviciach sa odporúča sedieť šachovnicovo.
 • V kostole je zabezpečené vetranie (oknami). Pravidelne sú dezinfikované kľučky a kontaktné plochy. 
 • Sväteničky zostávajú prázdne, nepoužívame požehnanú vodu pri vstupe ani pri východe z kostola.
 • Pri vchode do kostola (v predsieni farského kostola na stene a pri vchode do bočnej kaplnky) je pre prichádzajúcich k dispozícii dezinfekcia na ruky.
  Každý si má pri vstupe do chrámu vydezinfikovať ruky, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.
 • Z lavíc boli odstránené všetky knižky, texty, ružence a ostatné súkromné (aj zabudnuté) veci.
  (Tieto predmety sú označené a uložené v sakristii; majitelia si ich môžu vypýtať a odniesť.)
 • Znak pokoja sa vynecháva (nepodávame si ruky; môžeme nahradiť úkonom hlavy).
 • Sväté prijímanie sa v tomto čase na základe dovolenia biskupskej konferencie podáva do rúk.
       •  Na chvíľu prijatia Eucharistie si zložíme rúško.
       •  Pristúpime ku kňazovi tak, že predložíme dlane položené na seba vo výške hrude.
       •  Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň.
       •  Veriaci si pred kňazom druhou rukou vezme Eucharistiu z dlane a vloží do úst.
       •  Až potom odídeme na svoje miesto. Neodchádzame spred kňaza s Eucharistiou v ruke!
       •  Kto by z vážneho zdravotného alebo iného dôvodu nemohol alebo nechcel prijať Eucharistiu do rúk, nech prichádza na sväté prijímanie posledný.
 
 
 
 

Odkazy:

 

Podávanie svätého prijímania do rúk

K téme prijímania Eucharistie do rúk

V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť

Možnosť získania odpustkov

Vysvetlenie odpustkov a foriem spovede

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS