Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Kaplnka Panny Márie – Povýšky

Podľa niektorých údajov bola kaplnka na tomto mieste postavená už v roku 1832, podľa iných až v roku 1876. Socha Bohorodičky, ktorá je umiestnená v kaplnke, pochádza z roku 1869.

Občania Klubiny v roku 1961 kaplnku prestavali a neskôr v roku 1990 ju aj renovovali. Kaplnku požehnal 19. augusta 1990 miestny farár Marian Šuráb za účasti veľkého počtu veriacich z okolitých obcí. Každoročne sa pri nej schádzajú veriaci z Klubiny, Starej Bystrice, Radôstky, Lodna, Kysuckého Lieskovca i Zborova.

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS