Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

História farnosti

Niekoľko informácií

 

Obec Stará Bystrica vznikla približne v roku 1585, písomne je však doložená až v roku 1636. Farnosť patrí medzi najstaršie na Kysuciach, bola zriadená už v roku 1667, teda len niekoľko rokov po prvej písomnej zmienke, z čoho nepriamo vyplýva, že obec s určitým stupňom hospodárskeho a spoločenského rozvoja existovala už oveľa skôr.

Predtým obec patrila do farnosti Teplička, v roku 1815 tvorila samostatný dekanát s filiálkami Klubina a Radôstka. Drevený kostol postavený približne v čase vzniku farnosti bol zasvätený archajelovi Michalovi, stál približne na mieste dnešného kostola, avšak v roku 1889 úplne vyhorel. Súčasný kostol je neogotická stavba z konca 19. stor. Vysvätený bol v roku 1892 a patrí medzi najstaršie na Kysuciach.

Filiálka Klubina ako obec vznikla približne v 16. stor. Písomne je doložená r. 1662. Od začiatku patrí k starobylej farnosti. Filiálka Radôstka vznikla v 1.polovici 17. stor. vyčlenením zo starobystrického chotára. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. V obci je nový kostol sv. Andreja - Svorada a Beňadika z roku 1998. V roku 2010 sa Radôstka stala samostatnou farnosťou.

V Starej Bystrici od roku 1945 ako farári pôsobili: Ján Gahér (1936-1989), ThDr. Marián Šuráb (1989-1994), Ján Hrabovský (1994-1997), Pavol Maretta (1997-2009), Miroslav Janás (2009-2019). Z farnosti pochádza honorárny dekan Anton Dubovický.

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS