Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Farnosť

Niekoľko informácii

Obec Stará Bystrica vznikla približne v roku 1585, písomne je však doložená až v roku 1636. Farnosť patrí medzi najstaršie na Kysuciach, bola zriadená už v roku 1667, teda len niekoľko rokov po prvej písomnej zmienke, z čoho nepriamo vyplýva, že obec s určitým stupňom hospodárskeho a spoločenského rozvoja existovala už oveľa skôr.

Predtým obec patrila do farnosti Teplička, v roku 1815 tvorila samostatný dekanát s filiálkami Klubina a Radôstka. Drevený kostol postavený približne v čase vzniku farnosti bol zasvätený archajelovi Michalovi, stál približne na mieste dnešného kostola, avšak v roku 1889 úplne vyhorel. Súčasný kostol je neogotická stavba z konca 19. stor.. Vysvätený bol v roku 1892 a patrí medzi najstaršie na Kysuciach.
Filiálka Klubina ako obec vznikla približne v 16. stor.. Písomne je doložená r. 1662. Od začiatku patrí k starobylej farnosti. Filiálka Radôstka vznikla v 1.polovici 17. stor. vyčlenením zo starobystrického chotára. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. V obci je nový kostol sv. Andreja - Svorada a Beňadika z roku 1998. V roku 2010 sa Radôstka stala samostatnou farnosťou.

V Starej Bystrici od roku 1945 pôsobili: Ján Gahér (1936-1989), ThDr. Marián Šuráb (1989-1994), Ján Hrabovský (1994-1997), Pavol Maretta (1997-2009). Z farnosti pochádza honorárny dekan Anton Dubovický.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS