Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Farská celodenná poklona 2020

 

bola v dňoch 1. a 2. augusta 2020 (prvá augustová nedeľa)

 

 

Program:

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS