Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily

18. – 26. novembra

Deviatnik  —>  TU

Pieseň  —>  TU

 

Pozývame k modlitbe tohto deviatnika zvlášť členov Združenia Zázračnej medaily (stali sa nimi tí, ktorí sa prihlásili k prijatiu kaplnky), ale aj všetkých ostatných. Modlime sa ho v našich rodinách. Budeme sa ho modliť aj v kostole pred svätou omšou, v nedeľu popoludní.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS