Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Desatoro pokoja

                                                             

(Ján XXIII.)

 

I)  Iba dnes... ... sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel naraz vyriešiť problém svojho života.

II)  Iba dnes... ... si dám veľmi záležať na svojom vystupovaní, aby som sa choval dôstojne, nebudem nikoho kritizovať a už vôbec sa nebudem snažiť niekoho opravovať alebo polepšovať... iba seba samého.

III)  Iba dnes... ... budem šťastný s vedomím, že som stvorený pre šťastie... nielen na druhom svete, ale už na tomto.

IV)  Iba dnes... ... sa prispôsobím okolnostiam a nebudem chcieť, aby sa okolnosti prispôsobovali mojim želaniam.

V)  Iba dnes... ... venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu. Ako je jedlo nevyhnutné pre život tela, tak je dobré čítanie potrebné pre život duše.

VI)  Iba dnes... ... vykonám nejaký dobrý skutok a nikomu o tom nebudem rozprávať. Mám možnosť po celý deň robiť dobre. Mohlo by ma znechutiť, keby som si myslel, že dobro musím presadzovať po celý život.

VII)  Iba dnes... ... urobím niečo, do čoho sa mi vôbec nechce. A ak by som sa snáď cítil niečím dotknutý, urobím všetko pre to, aby to nikto nezbadal.

VIII)  Iba dnes... ... si urobím presný program dňa. Možno sa ho nebudem presne držať, ale urobím si ho. A budem sa chrániť dvoch ziel: unáhlenosti a nerozhodnosti.

IX)  Iba dnes... ... budem pevne veriť, aj keby okolnosti ukazovali presný opak, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará tak, ako keby okrem mňa nebolo na svete nikoho.

X)  Iba dnes... ... sa nebudem báť. A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo všetkého, čo je krásne a veriť v dobro.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS