Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

DESATORO POKOJA

                                                             

(Ján XXIII.)

DESATORO POKOJA

 x Iba dnes... ... sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel naraz vyriešiť problém svojho života.

x Iba dnes... ... si dám veľmi záležať na svojom vystupovaní, aby som sa choval dôstojne, nebudem nikoho kritizovať a už vôbec sa nebudem snažiť niekoho opravovať alebo polepšovať... iba seba samého.

x Iba dnes... ... budem šťastný s vedomím, že som stvorený pre šťastie... nielen na druhom svete, ale už na tomto.

x Iba dnes... ... sa prispôsobím okolnostiam a nebudem chcieť, aby sa okolnosti prispôsobovali mojim želaniam.

x Iba dnes... ... venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu. Ako je jedlo nevyhnutné pre život tela, tak je dobré čítanie potrebné pre život duše.

x Iba dnes... ... vykonám nejaký dobrý skutok a nikomu o tom nebudem rozprávať. Mám možnosť po celý deň robiť dobre. Mohlo by ma znechutiť, keby som si myslel, že dobro musím presadzovať po celý život.

x Iba dnes... ... urobím niečo, do čoho sa mi vôbec nechce. A ak by som sa snáď cítil niečím dotknutý, urobím všetko pre to, aby to nikto nezbadal.

x Iba dnes... ... si urobím presný program dňa. Možno sa ho nebudem presne držať, ale urobím si ho. A budem sa chrániť dvoch ziel: unáhlenosti a nerozhodnosti.

x Iba dnes... ... budem pevne veriť, aj keby okolnosti ukazovali presný opak, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará tak, ako keby okrem mňa nebolo na svete nikoho.

x Iba dnes... ... sa nebudem báť. A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo všetkého, čo je krásne a veriť v dobro.

 

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS